Kontakt

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt od poniedziałku do soboty
w godzinach 10:00 - 20:00
                   

Godziny wizyt: poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00                                                               Godziny wizyt: sobota - niedziela: 10:00 - 20:00

Tel. kom. 799 797 863                           e-mail:  [email protected] 

WAŻNA INFORMACJA: 

Zastrzeżenie 

Informacje, oferty, usługi i wydarzenia są oparte na aktualnych badaniach i nie mają na celu zastąpienia dogłębnej terapii i/lub konwencjonalnego leczenia medycznego, ale są przeznaczone do celów informacyjnych. Ponieważ sytuacja każdej osoby jest indywidualna, wszystkie opisane informacje i metody należy zawsze wdrażać według własnego uznania i po konsultacji z lekarzem, a nie samodzielnie diagnozować lub leczyć. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości, chorób lub przyjmowania leków należy skonsultować się z odpowiednimi lekarzami, alternatywnymi praktykami i/lub psychologami/psychoterapeutami.

Cezary Adam Grezel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak sukcesu lub negatywne skutki, które mogą wynikać z zastosowania lub wdrożenia otrzymanych informacji (w tym bezpośrednich i pośrednich szkód wtórnych).

Medycyna, ze wszystkimi jej szerokimi możliwościami, jest, jak każda inna nauka, zawsze w procesie rozwoju. Wiedza jest poszerzana poprzez badania naukowe, para naukowe i kliniczne. Samouzdrawianie, uzdrawianie odnosi się do aktualnego stanu wiedzy, udzielając informacji, mentoringu lub podobnych świadczonych usług. Odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody następcze, wynikające z wykorzystania informacji jest wykluczona.
Publikowane materiały mają charakter edukacyjno informujący o tradycji i dziedzictwie kultury niematerialnej w tradycyjnej prastarej medycynie naturalnej (ludowej) Ziemi Wileńskiej i innych możliwościach w uzyskaniu i zachowaniu zdrowia, a usługi nie stanowią i nie zastępują porady, konsultacji lekarskiej i leczenia przez fachowy personel medyczny.

Istnieje również możliwość kontaktowania się przez formularz