Badania lekarzy i naukowców XX i XXI wieku

 

Walter John Kilner parapsycholog, lekarz, pracownik szpitala św. Tomasza w Londynie, gdzie od 1879 do 1893 zajmował się elektroterapią. Znany ze swoich badań dotyczących ludzkiej aury.

Ogłosił w roku 1911 wyniki swoich badań nad Polem Energetycznym Człowieka i odkrył, że wygląd aury zależy od stanu zdrowia.

Radzieccy naukowcy z Instytutu Bioinformatycznego Popowa powiadomili o odkryciu, iż organizmy żywe emitują wibracje energii i nazwali energia biopola, bioplazmą.

 

Naukowiec Amerykański Dr. Lynn Sereda, uważa że my ludzie jesteśmy skonstruowani jak komputer, ale jak to bywa z komputerami mogą być zainfekowane wirusami. I że w ciągu naszego życia możemy mieć w sobie 100 wirusów, chciałby on by była taka możliwość i można było oczyścić procesor z wirusów tak jak nasz organizm by funkcjonował tak jak był pierwotnie do tego przeznaczony. 

Nie będę skromny i pochwalę się, że marzenia Dr Sereda realizuję od wielu lat przez stosowanie: AURA – CZAKRY – SYSTEM – Potencjał energetyczny - Terapia.

Myśli są elektrycznością, emocje są magnetyczne. Mózg i myśli to 2 różne rzeczy. Serce ma większą siłę od mózgu pod względem elektryczności o około 100 000 razy a pod względem magnetyzmu o 5000 razy. W sercu odbiera się emocje. Serce oprócz funkcji przetłaczania krwi jest elektrycznym organem. Najsilniejsza bioenergia pochodzi z serca. Ta energia przepływa przez każdą komórkę w ciele. Jest to energia tak silna, że można ją mierzyć poza ciałem fizycznym, to są fale elektromagnetyczne podobne jak fale radiowe. Serce produkuje elektromagnetyczne pole w formie kuli, które obejmuje całe ciało. Można magnetometrem mierzyć od 0,5 do 1 m. Naukowcy w Klinice Kansas w USA zrobili pomiary, które wynosiły aż 3 do 4 metrów.

 

Biofotonika to szybko rozwijająca się dziedzina aktualnych badań naukowych i zastosowań. 

 

Oparta na odkryciu bio-fotonów, stałego, słabego prądu fotonowego emanującego ze wszystkich żywych systemów. Emisja bio-fotonowa odzwierciedla niektóre, jeśli nie wszystkie, podstawowe czynności biologiczne i fizjologiczne w systemach biologicznych. Bio-fotonika dostarcza potężnego narzędzia do badania tych oddziaływań elektromagnetycznych. Podejście teoretyczne wymaga holistycznych modeli żywych systemów, a nie lokalnych modeli analitycznych. W rezultacie te nowe spojrzenie na materię żywą tworzy nową podstawę „biofizyki integracyjnej”, która zajmuje się kwestiami regulacji, komunikacji i organizacji systemów biologicznych.

 

Wszystko wokół nas energią. Żyjemy w Świecie energii.

 

Każdy człowiek jest energią i jest połączony za pomocą bio-fotonów z każdym i naturą na naszej planecie pełnej energii mierzalnej we wszystkim co nas otacza.

Nawet prostym miernikiem, każdy może sobie poeksperymentować i zrobić sobie dowód naukowy.

Według zasady nie dotniesz to nie uwierzysz!